รมว.สธ.ร่วมติดตามสถานการณ์ฝุ่นภาคเหนือ


สธ.ให้ รพ.ทุกแห่งใน 8 จังหวัดภาคเหนือ จัดเตรียมห้องสะอาดพร้อมรองรับผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเสี่ยง กำชับสถานบริการในพื้นที่ ส่งทีมหมอครอบครัวดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และอสม.เคาะประตูบ้านให้คำแนะนำประชาชน แจกหน้ากากอนามัยกลุ่มเสี่ยงแล้วกว่า8 แสนชิ้น

วันนี้ (2 เม.ย.) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ ติดตามหาแนวทางแก้ปัญหาฝุ่นละอองในเขตภาคเหนือร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี ว่า ได้ให้ รพ.ศูนย์ ,รพ.ทั่วไป ,รพ.ชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มีทั้งหมด 538 แห่ง จัด เตรียมห้องสะอาด (Clean Room) พร้อมรองรับผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเสี่ยง จัดคลินิกเฉพาะดูแลผู้ป่วย ให้ทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และอสม.เคาะประตูบ้านให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันผลกระทบสุขภาพ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหลายแห่งได้ดำเนินงานโครงการ “อสม.เคาะประตูสู้ควันไฟ เพื่อลมหายใจของทุกคน” มี อสม.ที่พร้อมดูแลผู้ป่วยจำนวน 99,540 คน

รมว.สาธารณสุข กล่าวต่อว่า สธ.ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ที่ส่วนกลางและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนจากหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงแล้ว 870,011 ชิ้น รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดหาหน้ากากอนามัยให้ประชาชนทั่วไปมอบหมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขติดตามการดำเนิน งานแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในสังกัดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตื่นตัวและตระหนัก รวมทั้งการป้องกันตนเองจากพิษภัยของหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยใช้สื่อทุกชนิด เช่น การแถลงข่าวรวมกับทางกระทรวงมหาดไทย กระทรวงที่เกี่ยวข้อง การแถลงข่าวและการร่วมออกรายการวิทยุและโทรทัศน์ในโอกาสต่างๆ การประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุหลักและวิทยุชุมชน การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ ผ่านเฟซบุ๊กของหน่วยงานและทางไลน์กลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งการผลิตสื่อสนับสนุน เช่นสปอตวิทยุ แผ่นพับ เป็นต้น

ทางด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สธ.ให้ความสำคัญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก เปิดวอร์รูมดูแลเฝ้าระวังผล กระทบสุขภาพและประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์ในภาคเหนือ กำชับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 1 ลงไปช่วยกำกับดูแล และมอบหมายให้อธิบดีกรมการแพทย์ร่วมกับรพ.นพรัตน์ราชธานี จัดคลินิกมลพิษที่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทางราชการ หากอยู่ในพื้นที่สีเหลือง สีส้ม สีแดง ควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยงควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ขอให้เตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับใส่เมื่อต้องออกจากบ้าน หรือทำงานนอกบ้านนาน ๆ ควรใช้ที่มีมาตรฐาน N95