บทบาทสำคัญในการพัฒนาของมะเร็ง


กลไกหลักที่อยู่เบื้องหลังการซ่อมแซมความเสียหายร้ายแรงต่อ DNA ของมนุษย์เครื่องสแกนภายในเซลล์ตัดสินใจว่าจะเปิดตัวการซ่อมแซม DNA ที่ไร้ตำหนิซึ่งป้องกันมะเร็งได้หรือไม่ ความเสียหายต่อ DNA ของมนุษย์สามารถทำให้เกิดสารพันธุกรรมที่ไม่เสถียรและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของมะเร็ง ดังนั้นนักวิจัยจำนวนมากจึงพยายามเรียนรู้จากการป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ของตัวเอง

เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งนี้ทำได้โดยการซ่อมแซมความเสียหายของ DNA อย่างรวดเร็วและถูกต้องและหลีกเลี่ยงการพัฒนาของเนื้องอก ตอนนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนได้มาขั้นตอนที่ใกล้ชิดกับการทำความเข้าใจกระบวนการซ่อมแซมเซลล์ในการศึกษาใหม่ สำหรับความเสียหายร้ายแรงเหล่านี้มีระบบซ่อมพื้นฐานสองระบบ แต่มีเพียงหนึ่งระบบเท่านั้นที่ไร้ที่ติ หากระบบนี้ไม่ทำงานมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดโรคมะเร็งจากความเสียหายของ DNA ที่เซลล์ของเราถูกเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง เรารู้จากการกลายพันธุ์ในยีน BRCA ที่เรียกว่าสิ่งนี้ทำให้เต้านมทางพันธุกรรมและมะเร็งรังไข่