ความสำคัญของการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือด


การกระจายนี้ทำให้เซลล์เนื้องอกมีสุขภาพดีอย่างมีนัยสำคัญโดยการเพิ่มจำนวนเซลล์และทำให้เซลล์ตายลง จากนั้นทำการทดสอบยากับทีมบริหารยาต้านมะเร็งในขนาดต่ำ ที่น่าสนใจคือยานี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้สภาวะคงที่เมื่อเทียบกับเมื่อสารอาหารไหลผ่านเซลล์มะเร็ง ผลกระทบของยาเสพติดมีพลังมากขึ้นเมื่อเปิดการไหลและปริมาณเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดพิสูจน์ว่าเราต้องพิจารณาความสมดุลระหว่างการเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็งและประสิทธิภาพของยาภายใต้สภาวะการไหล เราตั้งสมมติฐานว่าในปริมาณต่ำประโยชน์ของสารอาหารที่ไหลเมื่อเทียบกับผลของยาต้านเนื้องอกมันพิสูจน์ความสำคัญของการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดเมื่อตรวจหายาเสพติด เนื่องจากขนาดและยูทิลิตี้ของมันเราหวังว่าอุปกรณ์ใหม่สามารถเร่งการทดสอบจำนวนยาใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้นับไม่ถ้วนในขณะที่คำถามมากมายยังคงอยู่เรายินดีที่จะพัฒนาอุปกรณ์นี้และแสดงให้เห็นว่า การเพาะเลี้ยงเซลล์มีความสำคัญสำหรับขั้นตอนต่อไปในการค้นพบสิ่งเสพติด