การแสดงออกของยีนผิดปกติ


การพัฒนาของโรครวมถึงมะเร็งบางชนิด ด้วยอัลกอริธึมที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งหาตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วและช่วยอธิบายฟังก์ชั่นที่ซับซ้อนโครงสร้างที่สำคัญเหล่านี้และช่วยป้องกันโรคควบคุมการแสดงออกของยีน แต่สิ่งทั้งสองนี้อาจอยู่ห่างไกลกัน นำยีนเข้าด้วยกันกับองค์ประกอบด้านกฎระเบียบซึ่งช่วยให้พวกเขาเริ่มกระบวนการแสดงออกของยีน

การแสดงออกของยีนเป็นกระบวนการที่ข้อมูลที่เข้ารหัสใน DNA ก่อให้เกิดลักษณะที่สังเกตได้การหยุดชะงักของขอบเขตที่รูปแบบ TADs สามารถเปิดเผยยีนกับองค์ประกอบที่ผิดกฎหมายและนำไปสู่การแสดงออกของยีนผิดปกติที่อาจส่งผลให้เริ่มต้นของมะเร็งสำหรับช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าโครงสร้างที่สำคัญเหล่านี้ทำงานอย่างไรเพื่อป้องกันโรคอัลกอริธึมการคำนวณของทีมระบุตำแหน่งของ TADs อย่างรวดเร็วในจีโนมและสามารถตรวจสอบสถาปัตยกรรมภายในซึ่งมีความสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจหน้าที่ทางชีววิทยาของพวกเขา ผู้โทร TAD ที่ซ้อนกันที่ปรับให้เหมาะสมตาม Hardison การซ้อนหรือลำดับชั้นของการโต้ตอบของ DNA นั้นคล้ายคลึงกับระดับขององค์กรในเมืองต่าง ๆ